Gwarancja należytego wykonania umowy na budowę

Podpisanie umowy zawsze wiąże się z uzasadnioną obawą, że któraś ze stron nie wywiąże się z dotychczasowych ustaleń bądź nie wykona ustalonych prac na czas. Obawy takie mają miejsce zwykle gdy z usług firmy korzysta się po raz pierwszy a także gdy firma jest mało znana na rynku.

Aby się zabezpieczyć przed problemami z wykonawcą, doskonałym rozwiązaniem jest gwarancja należytego wykonania umowy. Jest to najlepszy sposób, gdyż wykonawca wnosi pewną, ustaloną wcześniej kwotę pieniędzy, która w sytuacji nie wywiązania się z umowy pokryje koszty odszkodowania dla zamawiającego usługę.

Jednak aby umowa ta była całkowicie zgodna z prawem obie strony muszą trzymać się pewnych reguł.
Po pierwsze, kwotę tą wykonawca powinien wpłacić na rachunek zamawiającego.
Warto pamiętać, że w sytuacji gdy wykonawca wywiąże się z umowy zabezpieczenie powinno do niego wrócić. Zamawiający daną usługę ma trzydzieści dni na zwrot sumy wykonawcy.

Oczywiście w trakcie trwania umowy możliwe jest wniesienie pewnych zmian, za wcześniejszą zgodą obu stron.
Zabezpieczenie może mieć również inną formę niż pieniężna. Mogą to być na przykład gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe bądź weksle z poręczeniem wekslowym banku.

Ponad to, zamawiający usługę ma prawo zatrzymać 30 procent kwoty gwarancji na pokrycie ewentualnych wad.
Co ważne, w przypadku nie wywiązania się z umowy przez wykonawcę, osoba zamawiająca daną usługę nie zatrzymuje całkowitej kwoty zabezpieczenia, lecz jedynie kwotę, która należy się za poniesione szkody. W niektórych sytuacjach kwota ta ustalana jest drogą sądową.

Aby uniknąć większości problemów, warto wybierać znane i sprawdzone firmy. Opinie na temat wielu firm można bardzo szybko odnaleźć na forach i stronach internetowych. Osoby, które korzystały wcześniej z usług danego przedsiębiorstwa chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na stronach i forach internetowych bądź na portalach społecznościowych. Dzięki temu można dokładnie porównać ceny kilku firm i wybrać najkorzystniejszą ofertę.

 

http://gwarancjeprzetargowe.pl