nieruchomości

Wszystko, co warto wiedzieć na temat zasiedzenia nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości jest szczególnym przypadkiem sytuacji, kiedy dana osoba nabywa do niej prawa głównie ze względu na fakt, że faktycznie ją posiada przez dłuższy czas, chociaż może nie być to potwierdzone żadnym dokumentem. Prawo to dotyczy takiej nieruchomości, która sama w sobie może stanowić przedmiot własności, a więc jest pewną zamkniętą całością. Dlatego też prawo przewiduje zasiedzenie działki, domu czy też mieszkania, ale nie ma możliwości zasiedzenia pojedynczego pokoju. Z podobną sytuacją, z jaką możemy mieć do czynienia podczas zasiedzenia jest ta, kiedy możemy otrzymać zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego. Podobnie może wyglądać sytuacja z prawem służebności danego gruntu.

Ile trzeba czekać, aby otrzymać nieruchomość na własność i kto ją może otrzymać?

Prawo przewiduje tutaj dwie możliwości. Pierwsza mówi o sytuacji, kiedy zasiedzenie ma miejsce w dobrej wierze, a więc osoba, która objęła daną nieruchomość musiała być przekonana o tym, że faktycznie się jej ona należy. Taką sytuacje możemy spotkać w różnego rodzaju skomplikowanych sprawach związanych z dziedziczeniem lub w przypadku oszustw, kiedy to ktoś sprzedaje nieruchomość, która prawnie do niego nie należy. W przypadku zasiedzenia w dobrej wierze, prawo własności można uzyskać po upływie 20 lat. Jeśli natomiast nieruchomość została zajęta w złej wierze, ze świadomością, że się nam nie należy- wówczas potrzebny czas na zasiedzenie to aż 30 lat. Osoba, która w takiej nieruchomości zamieszka jest określana jako właściciel samoistny- musi ona wykonywać wszystkie obowiązki, jakie wykonywałby w takiej sytuacji prawdziwy właściciel.

Jak uregulować wszystkie kwestie formalne?

Od strony formalnej, jeśli jeszcze nie upłynął odpowiedni czas, po którym właściciel samoistny mógłby się ubiegać o przyznanie mu nieruchomości- nie ma on do niej żadnych praw. Może jednak nadal nieruchomość zamieszkiwać tak, aby spełnić wymogi związanie z kwestią zasiedzenia. Po upływie odpowiedniego czasu, może się on starać o to, aby formalnie stać się właścicielem poprzez przyznanie mu właściwego aktu notarialnego. W tym celu zależy złożyć stosowny wniosek do danego sądu rejonowego, który jest właściwy dla położenia nieruchomości. W efekcie, musi odbyć się rozprawa sądowa, podczas której sąd ma za zadanie dociec, czy faktycznie nieruchomość została udomowiona przez samoistnego właściciela, czy wywiązywał się on ze swoich obowiązków, a także czy zasiedzenie miało miejsce w dobrej czy w złej wierze. Dodatkowo, na rozprawie powinien pojawić się także ostatni właściciel nieruchomości- sytuacja może być o tyle prostsza, jeśli go nie odnaleziono, nie żyje lub w ogóle nie stawi się na wezwanie przebywając poza granicami kraju. Jeśli sąd orzeknie o zasiedzeniu i ustanowi własność na samoistnym właścicielu- należy poczekać, aż wydany przez sąd wyrok się uprawomocni. Konieczne będzie też opłacenie podatku w wysokości 7% wartości nieruchomości. To taki podatek, jaki zazwyczaj odprowadza się od darowizny.

Jeżeli potrzebujesz więcej pomocy odwiedź: https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/